BENGKEL PEMURNIAN DRAF AKHIR

on Monday, April 15, 2013


Profesion Pegawai Kerja Sosial Perubatan akan mengadakan satu sesi Bengkel Pemurnian Draf Akhir SOP. Segala maklumat lanjut berkaitan sila hubungi pegawai yang terlibat.

BENGKEL PEMURNIAN DRAF AKHIR

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PEGAWAI KERJA SOSIAL PERUBATAN,
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
21-23 APRIL 2013
HOTEL ORIENTAL CRYSTAL, KAJANG

Urusetia Bengkel Pemurnian Draf Akhir Standard Operational Procedure (SOP) Pegawai Kerja Sosial Perubatan, Kementerian Kesihatan Malaysia

d/a Jabatan Kerja Sosial Perubatan
Hospital Kuala Lumpur,Jalan Pahang, 50586 Kuala Lumpur
Tel: 03-2615 5961, 03-2615 6464 Fax: 03-2694 3942

Maklumat Lanjut Sila Hubungi :
Pn. Nor Azura Abd. Majid / Pn. Norzila Hasan
03-2615 5953 / 03-2615 6075